Biuro rachunkowe
 Maria Centkowska

Kompleksowa obsługa

Świadczymy usługi na rzecz:

  • spółek prawa handlowego
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółek cywilnych
  • fundacji i stowarzyszeń
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • osób prywatnych

W ramach obsługi zapewniamy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie wszystkich wymaganych rejestrów
  • prowadzenie kadr, płac i rozliczeń z ZUSem
  • roczne rozliczenie

Kontaktujemy się w imieniu klientów z Urzędami Skarbowymi (składanie deklaracji) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy klientów przed Urzędem Skarbowym.